Indkaldelse til Generalforsamling

Lørdag d. 24 november, kl. 15:30-17:00, afholder vi årets generalforsamling i Karensminde forsamlingshus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Det er dagen hvor du har mulighed for at få et indblik i årets gang i foreningen, og komme med dine input til fremtiden.

Som bestyrelse ønsker vi at bruge generalforsamlingen til at gøre opmærksom på alle de frivillige indsatser, der ugentligt bliver gjort for en masse medlemmer og til at få jeres input til foreningen og dens arbejde, så vi sikrer at vi hele tiden udvikelr os i den rigtige retning. Se dagsordnen nedenfor.
Vi håber derfor at både medlemmer, forældre til børnemedlemmer og instruktører vil prioritere at deltage. Der vil som altid være lækker forplejning og hyggelige rammer.
Dagsorden:
 1. Valg af mødeleder

 2. Valg af referent

 3. Bestyrelsens orientering om årets gang

  1. Nyt børnegymnastikhold for de 6-8-årige Turbofluerne er en succes

  2. Nyt voksengymnastikhold Cph. J.A.M

  3. Indkøb af en masse nye redskaber

  4. Stort opsat Salto City Dag

  5. Børnejuledag er så populært at der ikke er plads til alle børnene

  6. Endnu større tilstrømning til børneholdene, og vi har været nødt til at skuffe 267 børn

  7. Samarbejde på tværs af foreninger gør gymnastikken synlig og sætter den på dagsordnen

  8. Brug for flere frivillige instruktører og i bestyrelsen

 4. Diskussion af det kommende års arbejde

  1. To børnejuledage i 2018

  2. Nyt lokalebookningssystem hos kommunen – evt. udfordringer

  3. Indkøb af flere redskaber

 5. Godkendelse af foreningens regnskab, fremlæggelse af næste års budget, samt udpegning af foreningsvalgt revisor eller revisorer

 6. Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse

  1. Forslag til vedtægtsændringer ift. bestyrelsesmedlemmer

 7. Sammensætning af bestyrelsen for næste år

   Tessa Grange, Martin Christensen og Veronka Bonnevie træder ud ad bestyrelsen

 8. Eventuelt


Forslag til behandling på foreningens generalforsamling kan fremsættes direkte på generalforsamlingen eller fremsendes skriftlig til bestyrelsen til bestyrelsen@saltocity.dk. Vedtægtsændring kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede.

 
Der kan være problemer med siden, hvis man anvender Internet Explorer eller Microsoft Edge.
Google Chrome, Safari & Firefox virker.


Se mere om aktiviteter og kommende arrangementer i Salto City i kalenderen.

Kalender